fbpx

Utfyllingsplanen er godkjent

Fylkesmannen i Troms har gitt oss grønt lys til å fylle steinmasser i sjøen ved Nordjeteen. Alt i alt er det snakk om 110.000 kubikkmeter sprengstein.

Steinen skal legges oppå 17.000 kvadratmeter forurenset sediment utenfor Verftstomta.

Vi er avhengige av to godkjenninger før arbeidet med utfylling og opprenskning kan starte, en fra Fylkesmannen og en fra Statens Vegvesen. Med godkjenningen fra Fylkesmannen er vi dermed et steg nærmere.

Siden nesten 170 år med industri setter sitt preg på omgivelsene er det nødvendig å rense grunnen på tomta.

I løpet av sommerferien har vi derfor tatt prøver av grunnen på området. Resultatene viser, som forventet, at det finnes forurensede masser av varierende grad.

For oss er det veldig viktig at nye Vervet bydel ikke bygges på forurenset grunn. Her skal det være trygt å bo og oppholde seg for alle. Og da gjelder det å være nøye.

Før vi kan starte med selve grunnarbeidet på tomta må dermed ytterligere kartlegging til. Dette gjør vi ved å ta utlekkingstester i de områdene hvor vi har fått påvist farlig avfall. På den måten får vi full oversikt over hvilket omfang forurensingen har og hvor store masse som må fjernes. Ikke før det er på plass kan en plan for gravingen legges.

Når vi har fått resultatet av utlekkingstestene og nødvendig godkjenninger starter vi opp med grunnarbeidet.

Vi har valgt å frakte de store landmassene inn og ut av området med lasteskip. Dette for å skåne både byen og miljøet.

Meld din interesse


Se personvernpolicy

Alexander Uhre Mikkelsen

Salgsansvarlig
Telefon: 900 76 691
E-post: alexander@vervet.no

Monica Løvli

Salgsansvarlig
Telefon: 957 85 140
E-post: monica@vervet.no

VervetBydel

VervetBydel

VervetTromsø

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this