Skansen

Skansen

Skansen

Vervets nærmeste nabo er Skansen, en ikonisk middelalderfestning.

Skansen er det tidligste festningsanlegget vi har i Nord-Norge, og er av stor, nasjonal verdi. Skansens opprinnelse er ikke kjent, og det har vært argumentert for at den stammer fra allerede tidlig på 1000-tallet.

Første gang Skansen i Tromsø omtales, er i «Major Peter Schnitlers grenseeksaminasjonsprotokoller 1742-45»:

Ved denne havn ud paa en odde sees endnu rudera af en gammel liden jord-skanse, hvoromkring graver have været. Denne skanse siunes at have været anlagd for at dekke havnen: Dog har den incommoditet, at nær ved skandsen ligge høye berge, baade paa øen i sig selv, og paa den anden side af havnen over sundet paa det faste ind-land. Aarsagen til denne skandse, og tiden af dens anlægg veed ingen af indvaanerne at sige: Dog er en gammel sagn, at den for Russens skyld skal være fundered.

- Major Peter Schnitler

Tromsøs eldste siktlinjer

Middelalderfestningen Skansen er det mest verdifulle kulturhistoriske anlegget i Tromsø. Dateringer av festningsverket varier fra 1000-tallet til 1400-tallet. I reguleringen av tomta har bevaringen av siktlinjene fra Skansen vært helt vital.

Siktlinje

I 1794 fikk Tromsø status som kjøpstad og Skansen ble tatt i bruk som tollsted.

Siden har Skansen blitt brukt til en rekke ulike formål. Tromsø kommune kjøpte den til skolebruk i 1873, men måtte etter hvert flytte skolen fordi det var behov for et hus til epidemilasarett i kampen mot difteri, tyfoid- og skarlagensfeber. Etter hvert ble Skansen brukt som gamlehjem fram til slutten av 1950-årene.

Etter hvert som behovet for et lasarett ble mindre ble Skansen brukt som gamlehjem fram til slutten av 1950-årene.

I 1976 ble Tromsø bymuseum etablert på Skansen. Skansen var Tromsø kommunes tusenårssted i år 2000.

Hovedhuset på Skansen brukes i 2015 som festivalkontorer, med en restaurant i et sidebygg.

Meld din interesse

Fyll ut kontaktskjemaet under så din neste boligdrøm kan starte på Vervet. Du er alltid velkommen til vårt salgskontor i Skansegata 11.

E-post

post@vervet.no

Salgskontor

Skansegata 11


  Se personvernpolicy

  TA KONTAKT MED MEGLER FOR ET HYGGELIG MØTE

  Wenche E. Odden Kvamme

  EiendomsMegler 1

  Telefon: 952 12 052
  Send E-post

  Dag Little

  EiendomsMegler 1

  Telefon: +47 930 11 511
  Send E-post

  VERVET ✵ 2022

  Tromsø Skipsverft

  Tromsø Skipsverft

  Tromsø Skipsverft

  Tromsø Skipsverft ble etablert i Skansegata 1 i 1848. På kontoret til kjøpmann M.W. Holmboe i Tromsø møttes i april det året ti kjøpmenn og partsredere som ønsket å få etablert et skipsverft i Tromsø. Blant dem var Skipsbyggmester Ambrosius Holm fra Kristiansand var hentet inn for å få verftet bygget og i drift.

  Tidlig på 1900-tallet opplevde Tromsø å bli utgangspunkt for en rekke fangst-, forsknings- og turistekspedisjoner til arktiske og antarktiske strøk, noe som var med på å gi byen tilnavnet Porten til Ishavet. Tromsø Skipsverft var avgjørende for at Tromsø skulle få denne posisjonen.

  Da Roald Amundsen planla sin ekspedisjon mot Nordvestpassasjen kjøpte han jakten «Gjøa» i Tromsø og skipsverftet fikk oppdraget med å forsterke fartøyet. I boka «Nordvestpassasjen» fra 1907 skrev Amundsen:

  «På Tromsø Skipsverft ble det meste av det arbeidet utført, og jeg skylder verftet min største anerkjennelse for den usedvanlig samvittighetsfulle måte, hvorpå alt ble gjort».

  Dette er bakgrunnen for navnevalgene på Vervet: Fram, Gjøa og Maud.

  I dag er Tromsø Skipsverft morselskap for Tromsø Mekaniske AS, som driver industrivirksomhet i moderne lokaler nord på Tromsøya.

  Meld din interesse

  Fyll ut kontaktskjemaet under så din neste boligdrøm kan starte på Vervet. Du er alltid velkommen til vårt salgskontor i Skansegata 11.

  E-post

  post@vervet.no

  Salgskontor

  Skansegata 11


   Se personvernpolicy

   TA KONTAKT MED MEGLER FOR ET HYGGELIG MØTE

   Wenche E. Odden Kvamme

   EiendomsMegler 1

   Telefon: 952 12 052
   Send E-post

   Dag Little

   EiendomsMegler 1

   Telefon: +47 930 11 511
   Send E-post

   VERVET ✵ 2022