På befaring på verftstomta. F.v: Marius Amundsen (Prosjektleder Vervet), Paal Arne Sellæg (Avdelingsdirektør AF Decom) og Morten Dahle (Prosjektleder AF Decom). Foto: Torgrim Rath Olsen/Nordlys LAB.

Nå starter grunnarbeidet

På verftstomta har 170 år med industri satt sitt preg på omgivelsene. Når Vervet i dag signerte kontrakten om oppryddingsarbeidet med AF Decom er man ett steg nærmere en byggeklar tomt.

– Det har vært en lang prosess med å få alt av godkjenninger. Men i dag er en gledens dag, for å si det mildt! Vi avventer fortsatt en siste godkjenning fra Troms Fylkeskommune, men den er rett rundt hjørnet, forteller prosjektleder i Vervet, Marius Amundsen.

Mange firma har vært med i kontraheringsprosessen, men det var til slutt AF Decom som fikk kontrakten pålydende 76,5 millioner eksklusive moms.

Kontrakten på 76,5 mill ble signert fredags formiddag. F.v. Marius Amundsen (Prosjektleder Vervet), Paal Arne Sellæg (Avdelingsdirektør AF Decom) og Morten Dahle (Prosjektleder AF Decom). Foto: Torgrim Rath Olsen/Nordlys LAB. 

Det er en stor jobb som venter i nordbyen. Blant annet skal omtrentlig 35 000 tonn forurenset grunn graves opp og flyttes bort med båt, 110.000 kubikkmeter sprengstein fylles i sjøen ved nordsjeeten og ny molo bygges.

– På enkelte steder kommer vi til å grave oss hele 8 meter ned for å få fjernet den forurensede grunnen. I tillegg kommer vi til å legge en filterbarriere rundt hele området for å hindre at forurensning fra sediment utenfor tomta siver ut i sundet, utdyper prosjektleder i AF Decom, Morten Dahle.

– For oss er det veldig viktig at nye Vervet bydel ikke bygges på forurenset grunn. Her skal det være trygt å bo og oppholde seg for alle. Og da gjelder det å være nøye, skyter prosjektleder i Vervet, Marius Amundsen, inn.

AF Decom skal fjerne 35 000 tonn forurenset grunn fra verftstomta. Foto: Torgrim Rath Olsen/Nordlys LAB.

Når AF Decom er ferdig på området, etter planen neste sommer, vil en 32 måls stor grovtomt stå klar til bygging.

Det eneste som vil stå igjen er den gamle maskinhallen, hvor det planlegges káfe- og restaurant, samt de tre små tømmerhusene opp mot veien som Vervet allerede har startet å renovere.

Under arbeidet kommer det til å være mye ulik fagkunnskap i sving på tomta, for Vervet har store planer for det som skal bli, ifølge prosjektleder Marius Amundsen.  

– Hele fronten mot sør, ca 170-180 meter, vil bli nytt kaiområde. Langs fronten i motsatt retning, mot brua i nord, vil det komme en ny brukonstruksjon. Når alt står ferdig vil du kunne kjøre inn til bydelen mot nord og gå inn mot sør.

AF Decom står nå klar og vil rigge seg til på verftstomta i uken som kommer. Konkret når arbeidet tar til avhenger av den siste brikken i puslespillet, godkjenningen fra fylkesmannen.  

I området her skal 35 000 tonn forurenset grunn graves opp og flyttes bort med båt, 110.000 kubikkmeter sprengstein fylles i sjøen ved nordsjeeten og ny molo bygges. Foto: Torgrim Rath Olsen/Nordlys LAB. 

Siste saker