Skansen

Vervets nærmeste nabo er Skansen, en ikonisk middelalderfestning.

Skansen er det tidligste festningsanlegget vi har i Nord-Norge, og er av stor, nasjonal verdi. Skansens opprinnelse er ikke kjent, og det har vært argumentert for at den stammer fra allerede tidlig på 1000-tallet.

Første gang Skansen i Tromsø omtales, er i «Major Peter Schnitlers grenseeksaminasjonsprotokoller 1742-45»:

Ved denne havn ud paa en odde sees endnu rudera af en gammel liden jord-skanse, hvoromkring graver have været. Denne skanse siunes at have været anlagd for at dekke havnen: Dog har den incommoditet, at nær ved skandsen ligge høye berge, baade paa øen i sig selv, og paa den anden side af havnen over sundet paa det faste ind-land. Aarsagen til denne skandse, og tiden af dens anlægg veed ingen af indvaanerne at sige: Dog er en gammel sagn, at den for Russens skyld skal være fundered.

- Major Peter Schnitler

Tromsøs eldste siktlinjer

Middelalderfestningen Skansen er det mest verdifulle kulturhistoriske anlegget i Tromsø. Dateringer av festningsverket varier fra 1000-tallet til 1400-tallet. I reguleringen av tomta har bevaringen av siktlinjene fra Skansen vært helt vital.

Siktlinje

I 1794 fikk Tromsø status som kjøpstad og Skansen ble tatt i bruk som tollsted.

Siden har Skansen blitt brukt til en rekke ulike formål. Tromsø kommune kjøpte den til skolebruk i 1873, men måtte etter hvert flytte skolen fordi det var behov for et hus til epidemilasarett i kampen mot difteri, tyfoid- og skarlagensfeber. Etter hvert ble Skansen brukt som gamlehjem fram til slutten av 1950-årene.

Etter hvert som behovet for et lasarett ble mindre ble Skansen brukt som gamlehjem fram til slutten av 1950-årene.

I 1976 ble Tromsø bymuseum etablert på Skansen. Skansen var Tromsø kommunes tusenårssted i år 2000.

Hovedhuset på Skansen brukes i 2015 som festivalkontorer, med en restaurant i et sidebygg.

Meld din interesse

Fyll ut kontaktskjemaet under så din neste boligdrøm kan starte på Vervet. Du er alltid velkommen til vårt salgskontor i Skansegata 11.

E-post

post@vervet.no

Salgskontor

Skansegata 11


  Se personvernpolicy

  TA KONTAKT MED MEGLER FOR ET HYGGELIG MØTE

  Wenche E. Odden Kvamme

  EiendomsMegler 1

  Telefon: 952 12 052
  Send E-post

  Dag Little

  EiendomsMegler 1

  Telefon: +47 930 11 511
  Send E-post

  VERVET ✵ 2022